Gespecialiseerd in Noord-Nederlandse kunst
Zowel gerenommeerde - als talentvolle jonge kunstenaars
Gevarieerde (verhuur)collectie met nadruk op figuratie
Naast schilderijen, tekeningen en grafiek omvat de collectie ook sieraden
en op bescheiden schaal sculpturen
collectie
zoeken

EXPOSITIES
KUNSTVERHUUR
KUNSTBEMIDDELING
WEBWINKEL

Eewal 98
8911 GV Leeuwarden
058-2998841
sinds januari 2001idealen

Ons streven is aan de ene kant het bieden van een podium voor Noordelijke kunstenaars in het Noordelijke (bedrijfs)leven. Aan de andere kant is ons streven om zoveel mogelijk mensen in contact te brengen met kunst.

kwaliteit
Eigen ervaringen en kennis op het gebied van kunst ,gecombineerd met een omvangrijk netwerk, geeft een duidelijke kwaliteitsgarantie. Wij werken met zowel gerenommeerde kunstenaars als met aankomend talent.

mogelijkheden
Onze dienstverlening beperkt zich niet tot één discipline maar richt zich op alle aspecten binnen de grenzen van de kunst.

geselecteerd
informatie