Gespecialiseerd in Noord-Nederlandse kunst
Zowel gerenommeerde - als talentvolle jonge kunstenaars
Gevarieerde (verhuur)collectie met nadruk op figuratie
Naast schilderijen, tekeningen en grafiek omvat de
collectie ook sieraden en op bescheiden schaal sculpturen
Jacob C. Taekema (1954 Molenend)
opleiding:
Opleiding: ABK "Vredeman de Vries", Leeuwarden
 
Als schilder ben ik in de eerste plaats een kijker. Ik neem beelden waar, beelden die mij inspireren en die ik, onder invloed van die inspiratie, transformeer tot mijn eigen beelden. Waar ik ook ben, in Friesland of in mijn tweede thuisland, Zwitserland, ik zoek altijd de horizon. Mijn wereld is van licht, lucht en ruimte. De natuur die mij inspireert is niet de microkosmos van flora en fauna, maar de universele grootheid en grootsheid van de aarde.

In die zin behoren mijn landschappen tot een traditie die haar oorsprong heeft in de Romantiek van de 19e eeuw, waarbij ik in sommige gevallen neig naar een meer bewuste, symbolische invulling of verbeelding van het in oorsprong zuiver visuele onderwerp.

Het waargenomen beeld is geen deelgenoot, geen lotgenoot van de kijkende mens. Toch kleurt de mens het beeld. Hij voegt zijn eigen emoties toe en spreekt vervolgens over, bijvoorbeeld, het landschap, de boom of de mens als waren ze dragers van deze emoties.

Behalve verbeelding zijn mijn schilderijen ook doeken met verf of, in geval van tekeningen, potlood en krijt op papier. Ik kijk niet alleen naar mijn omgeving; van tenminste evenveel belang is voor mij de werkelijkheid van het kunstwerk zelf, een werkelijkheid die wordt gevormd door kleuren, compositie, lijnen, textuur, handschrift etc. De artistieke kwaliteit van een werk ligt immers niet in die voor de kunstenaar zo essentiƫle verbeelding, maar uiteindelijk weer in het beeld dat hij de beschouwer voorhoudt. De beschouwer moet het doen zonder het brein van de kunstenaar. Hem staat alleen de materie ter beschikking, verf en linnen of krijt en papier, en natuurlijk zijn eigen verbeelding. Kunst ontstaat daar waar de verbeelding van de maker raakt aan die van de toeschouwer.