Gespecialiseerd in Noord-Nederlandse kunst
Zowel gerenommeerde - als talentvolle jonge kunstenaars
Gevarieerde (verhuur)collectie met nadruk op figuratie
Naast schilderijen, tekeningen en grafiek omvat de
collectie ook sieraden en op bescheiden schaal sculpturen
Yvonne Struys
Drempelmarkeringen van de eeuwigheid

De wereld, die in het werk van Yvonne Struys wordt geschapen, doet denken aan oude sagen en mythen.Goden en helden strijden er om het bestaan en de mens wordt keer op keer beproefd. De objecten en schilderijen van Stuys doen zich voor als overblijfselen uit een onbekende omgeving, die de beschouwer op een of andere manier toch vertrouwd is. Zij vindt haar inspiratie inderdaad voor een belangrijk deel in mythes en volksverhalen, maar ook in poëzie en muziek. Niet alleen door de inhoud van deze verbale en muzikale vertellingen, maar ook door hun ritmes, intonaties, kleuren en stemmingen. Daar verschijnen symbolen en metaforen die haar uitdagen om diepere betekenissen te vinden en haar eigen verbeelding daarvan te creëren.

Klei, hout, riet, touw, ijzer, vogelveren, dierkoppen. Struys houdt ervan om gebruik te maken van doorleefd en gebruikt materiaal, dat al een geschiedenis van zichzelf heeft. Zo leggen planken van een verbrande boerderij getuigenis af van het geweldige vuur dat ze hebben gemaakt, maar ook van leven en ondergang van de boom en van de manier waarop de verzaagde boom de mens gediend heeft. Vleugels en veren verwijzen naar vogelvluchten aan het firmament maar -breed uitgespreid- vertellen ze ook een verhaal over bescherming en koestering. Als Struys de diverse versleten, in ongebruik geraakte stukken -overblijfselen van gebeurtenissen uit het verleden- samen voegt, vlecht zij hun oude verhalen ineen en schept een nieuw verhaal, een nieuwe mythe. Vaak maakt Struys gebruik van papier dat volgens een zelfontworpen techniek wordt vervaardigd, waardoor een huidachtige materie wordt verkregen met een schijnbaar oude en doorleefde structuur.

Combinaties van oude en vergankelijke materialen met tekstpassages uit een gedicht, hymne of heldenepos zijn ook te vinden in de installaties van deze kunstenaar. Ze roepen -net als het overige werk- associaties op met een ver verleden, met een wereld vervuld van oerkrachten en beheerst door de elementen wind, water, aarde en vuur. Deze associaties versterken de kracht en onverzettelijkheid dat het werk van Yvonne Struys uitstraalt. Ondanks de verwijzingen naar het verleden, naar een andere onbekende wereld, kunnen de kunstwerken van Yvonne Struys gezien worden als tijdloos, als droomachtige en verstilde 'drempelmarkeringen' van de eeuwigheid.

(Tekst: Jana Loose)