Gespecialiseerd in Noord-Nederlandse kunst
Zowel gerenommeerde - als talentvolle jonge kunstenaars
Gevarieerde (verhuur)collectie met nadruk op figuratie
Naast schilderijen, tekeningen en grafiek omvat de
collectie ook sieraden en op bescheiden schaal sculpturen
Pauline Luijben (1958 IJsselstein)
opleiding:
Hoge School voor de Kunsten, Arnhem
 
Ik schilder landschappen, die een metafoor zijn voor mijn opvatting dat de werkelijkheid datgene is waar wij het over eens moeten proberen te worden.

De werkelijkheid is een kwestie van impliciete en expliciete afspraken, die telkens bijgesteld kunnen worden. Traditioneel wordt een landschapsschilderij herkend als een vlak verdeeld door een horizon. Ik kies echter voor een standpunt van waaruit ik de kijker verleid tot een ander perspectief. De diepte in mijn werk wordt niet zozeer gevormd door de aanwezigheid van een verte, als wel door een blik vanaf een veelal hoger gelegen punt, met aandacht voor detail, schaduw, spiegeling, kleurenspel en de eenheid van dat alles.

Ik wil mijn landschappen ‘kennen’ en ‘kenbaar’ maken aan de toeschouwer. Daarbij verlies ik ook de werkelijkheid van het schilderen zelf niet uit het oog. Ik gebruik mijn techniek om een beeld te laten ontstaan dat de toeschouwer er op een elegante manier toe aanzet om nog eens rustig, goed en opnieuw te kijken.