Gespecialiseerd in Noord-Nederlandse kunst
Zowel gerenommeerde - als talentvolle jonge kunstenaars
Gevarieerde (verhuur)collectie met nadruk op figuratie
Naast schilderijen, tekeningen en grafiek omvat de
collectie ook sieraden en op bescheiden schaal sculpturen
Meint van der Velde
opleiding:
Meint van der Velde studeerde aan de Academie van Beeldend Kunstonderwijs Vredeman de Vries in Leeuwarden. Hij studeerde af in 1974.
 
Werk en inspiratie:
Uitgangspunt voor het werk komt voort uit het innerlijke gevoelsleven. Soms put hij echter inspiratie uit structuren. Met name structuren waar weer en tijd hun invloed op hebben gehad of oppervlakten die door de mens zijn vervaardigd wekken zijn interesse.

De schilderijen lijken op het eerste gezicht spontaan opgezet, nadere beschouwing leert dat hij er toch veel aan heeft gesleuteld. De werken lijken aanvankelijk abstract, maar vervolgens ontdek je toch hier en daar iets wat aan de tastbare herkenbare werkelijkheid herinnert. Veelal zijn dit overgezette foto's of ander beeldmateriaal, dat onderdeel is geworden van de voorstelling. De wijze waarop de beeldfragmenten worden afgedrukt wordt wel omschreven als monotype. Zijn schilderijen vallen hierdoor onder de term 'gemengde techniek'. Meint van der Velde beperkt zich moedwillig in zijn kleuren. Binnen die kleuren benut hij echter de volle rijkdom aan schakeringen in tint.

Henk Pietersma typeerde het werk van Meint van der Velde op uiterst po√ętische wijze als volgt:

"Soms worden vlekken vormen en vormen tekens....
Maar ook worden posities opnieuw aangevallen en tenietgedaan.
Medestrijders worden gezocht in kleur."