Gespecialiseerd in Noord-Nederlandse kunst
Zowel gerenommeerde - als talentvolle jonge kunstenaars
Gevarieerde (verhuur)collectie met nadruk op figuratie
Naast schilderijen, tekeningen en grafiek omvat de
collectie ook sieraden en op bescheiden schaal sculpturen
Lilian van Opdorp
5 april 2007 t/m 12 mei 2007
Groot Europees orkest
Lilian van Opdorp houdt van reizen; het maakt je scherp, het schudt je door elkaar, je waarden en normen moeten weer eens opnieuw gerangschikt worden.
Ze is al heel lang geïnteresseerd in Rusland en Europa; hun geschiedenis, beeldende kunst, talen, tradities, gebruiken etc. Na haar studie aan Academie Minerva heeft ze een jaar aan de Staatsacademie voor Beeldende Kunsten Surikov te Moskou gestudeerd. Sindsdien heeft ze niet alleen contact en samenwerkingsverbanden met Russische en Georgische kunstenaars, maar ook met Duitse en Engelse kunstenaars.

De reizen die Lilian van Opdorp onderneemt, hebben grote invloed op haar leven en werk. De steeds terugkerende confrontatie met een relatief onbekende cultuur, levensbeschouwing en normen- en waardensysteem fascineert haar en is een onuitputtelijke inspiratiebron

Lilian begon deze serie vóór 2004, toen er nog maar 15 landen lid waren van de Europese Unie. Inmiddels zijn dat er al 27 en het worden er nog meer!

Groot Europees orkest' bestaat uit 27 doeken; ieder deelnemend EU land heeft zijn eigen schilderij, waarin Lilian op de haar kenmerkende manier een spel speelt met voor- en achtergrond, vorm en restvorm, inhoud en betekenis. Ze kiest voor een zeer consequente benadering; het formaat voor alle doeken is identiek, de achtergrondkleur wordt bepaald door het jaartal van toetreden tot de EU. De invulling met landstempels, de vlag, de tijdzone, de titel van het volkslied, de taal en het nationale slokje is steeds op dezelfde manier toegepast.

Ten grondslag aan 'Groot Europees orkest' liggen de volgende vragen: Wat is er eigen aan een land, wat is uniek en mag zeker niet verloren gaan!
Het groot lawaai dat ontstond over het Grondwettelijk Verdrag voor Europa laat mede zien hoe belangrijk de identiteit is. Iedereen wil een nootje meezingen in het Groot Europees orkest, zijn stem laten horen.