Gespecialiseerd in Noord-Nederlandse kunst
Zowel gerenommeerde - als talentvolle jonge kunstenaars
Gevarieerde (verhuur)collectie met nadruk op figuratie
Naast schilderijen, tekeningen en grafiek omvat de
collectie ook sieraden en op bescheiden schaal sculpturen
Pauline Luijben
17 mei 2007 t/m 23 augustus 2007
IJssel- en andere landschappen
Het verschil tussen het huidige en vroegere werk van Pauline Luijben is immens groot.
Ze startte haar carrière met associatieve schilderijen, waarin ze met een een zelf ontwikkelde, persoonlijke mythologie zichzelf en anderen iets over het leven uit wilde leggen. Dat werk werd bevolkt door mensen en dieren. Deze stonden symbool voor gevoelens en emoties, die zich bewogen tussen kracht en onmacht, verdriet en plezier, eenzaamheid en erotiek.

Nadat ze een diepe persoonlijke crisis doormaakte, heeft ze haar manier van werken totaal gewijzigd. De mensen en dieren verdwijnen helemaal van haar schilderijen; het landschap is haar thema geworden. De mythologische wereld maakte plaats voor de "echte" wereld, die ze steeds preciezer weer gaat geven; laag over laag glaceert ze acrylverf op doek. Ondanks haar precieze manier van werken zijn haar doeken van groot formaat.

Pauline Luijben schildert landschappen, die een metafoor zijn voor haar opvatting dat de werkelijkheid datgene is waar wij het over eens moeten proberen te worden. De werkelijkheid is een kwestie van impliciete en expliciete afspraken, die telkens bijgesteld kunnen worden. Traditioneel wordt een landschapsschilderij herkend als een vlak verdeeld door een horizon. Pauline Luijben kiest echter voor een standpunt van waaruit zij de kijker verleidt tot een ander perspectief. De diepte in haar werk wordt niet zozeer gevormd door de aanwezigheid van een verte, als wel door een blik vanaf een veelal hoger gelegen punt, met aandacht voor detail, schaduw, spiegeling, kleurenspel en de eenheid van dat alles. Zij wil haar landschappen 'kennen' en 'kenbaar' maken aan de toeschouwer.
Daarbij verliest zij ook de werkelijkheid van het schilderen zelf niet uit het oog. Zij gebruikt haar techniek om een beeld te laten ontstaan dat de toeschouwer er op een elegante manier toe aanzet om nog eens rustig, goed en opnieuw te kijken.