Gespecialiseerd in Noord-Nederlandse kunst
Zowel gerenommeerde - als talentvolle jonge kunstenaars
Gevarieerde (verhuur)collectie met nadruk op figuratie
Naast schilderijen, tekeningen en grafiek omvat de
collectie ook sieraden en op bescheiden schaal sculpturen
poster expositie
han reeder & enne dijkstra
11 oktober 2007 t/m 17 november 2007
schilderijen, foto's & vormgeving
Tijdens deze tentoonstelling laat Han Reeder zijn nieuwste schilderijen en foto's zien; Enne Dijkstra, vormgever, toont een "inrichtings-statement"; bestaande uit meubels, waarvan de vormgeving verwant is aan zijn gewone, minimalistische werk, maar waarvan het idee verder gaat dan de normale toepassing.
Het idee achter deze presentatie is ontstaan uit het beeld van een koninklijk paar tijdens de maaltijd. Ook koninklijke paren hebben hun ruzies, maar worden (in onze fantasie) geacht wel bij alkaar aan tafel te eten. De tafel biedt voor iedere stemmingswisseling binnen de relatie, het paar de mogelijkheid om "aan te schuiven". Wanneer de verhoudingen goed, maar formeel zijn wordt er plaatsgenomen aan de uiteinden van de tafel met de gezichten naar elkaar toe. Als één van de personen ontstemd is kan hij of zij de zetel een kwart slag draaien. Zijn beide personen ontstemd dan draait men beide de zetel een kwart slag zodat men niet elkaar hoeft aan te kijken. Maar ook een intieme knusse tafelzetting hoort tot de mogelijkheden.

Het landschap is voor Han Reeder het uitgangspunt in zijn nieuwste werk.
In zijn schilderijen zien we een zoektocht naar de essentie van het landschap; maakt die ene horizontale streep het beeld tot een landschap, of is het de kleurverdeling, het licht, de ordening? Vindenderwijs komt het schilderij tot stand, maar het vertoont de sporen van het zoeken. Een enkele keer worden die sporen zelfs beeldbepalend voor het schilderij; "zijn" landschap.

In de tentoongestelde fotoserie bekijkt Han Reeder het landschap op een heel andere manier. Onderwerp is een toegetakeld landschap, uitbundig versierd met rood-witte wimpels, omdat een scholekster een ei gelegd heeft in de cabine van die ene shovel. Drie maanden wordt het werk stilgelegd. Kosten: één ton; een eitje van één ton. "We hebben elkaar met vrijheden, rechten, verboden en plichten klemgezet. De vogels rukken op: met vliegend vaandel, niet de vogels zelf maar hun rechten. Schriklint zover het oog reikt. Prachtig, dat groen en dat rood. Ooit heb ik daar intensief naar gezocht in de vorm van op- en ondergaande zonnen, die combinatie van rood met het groen van mijn landschap"