Gespecialiseerd in Noord-Nederlandse kunst
Zowel gerenommeerde - als talentvolle jonge kunstenaars
Gevarieerde (verhuur)collectie met nadruk op figuratie
Naast schilderijen, tekeningen en grafiek omvat de
collectie ook sieraden en op bescheiden schaal sculpturen
z.t.7-15
Meint van der Velde
8 april 2010 t/m 15 mei 2010
H . A . I . K . U
Het nieuwste werk van Meint van der Velde is geïnspireerd op het boek `Het geluid van vallende sneeuw` van Jannie Regnerus, dat Meint in de zomer van 2007 heeft gelezen. Dit heeft geresulteerd in het maken van een serie schilderijen gebaseerd op de Haiku.
Het uitgangspunt was om, zonder zeggingskracht te verliezen, werk te maken met zo weinig mogelijk middelen. Van der Velde was al eerder, in 1989, met hetzelfde thema bezig, toen in de vorm van tekeningen, welke sterk deden denken aan Haiku´s.  

Deze schilderijen zijn in zekere zin minimalistisch te noemen aangezien overbodige elementen worden weggelaten. Inmiddels zijn van der Velde’s werken gegroeid naar beelden met een enigszins landschappelijk karakter.
Dit werk wordt nu voor het eerst geëxposeerd.