Gespecialiseerd in Noord-Nederlandse kunst
Zowel gerenommeerde - als talentvolle jonge kunstenaars
Gevarieerde (verhuur)collectie met nadruk op figuratie
Naast schilderijen, tekeningen en grafiek omvat de
collectie ook sieraden en op bescheiden schaal sculpturen
2011 - 19
Meint van der Velde
17 mei 2012 t/m 23 juni 2012
H . A . I . K . U . I I
De vorige tentoonstelling, H . A . I . K . U van Meint van der Velde in 2010, was geïnspireerd op het boek `Het geluid van vallende sneeuw` van Jannie Regnerus, de schilderijen op de Haiku. Het uitgangspunt was om, zonder zeggingskracht te verliezen, werk te maken met zo weinig mogelijk middelen. Dit thema is door Van der Velde verder onderzocht. In zijn nieuwste werk is te zien hoe dit is uitgekristalliseerd. Deze schilderijen zijn in zekere zin minimalistisch te noemen aangezien overbodige elementen worden weggelaten.  

Een opvallende plaats in deze expositie nemen de ‘kasboekwerken’ in. Van der Velde kreeg een oud, gebruikt, mooi kasboek. De bladzijden zijn losgesneden en gebruikt als basis voor schilderijtjes, ontstaan vanuit rust en opperste concentratie. Het gebaar en de verf zijn de grondslag van het werk. In zekere zin ontstaat het werk spontaan. Er is geen ruimte om te poetsen of iets weg te schilderen. De transparantie is essentieel, vandaaruit duiken woorden en lijnen op uit een ‘vorig leven’. Het innerlijk gevoelsleven van Meint klinkt door in zijn werk, zijn fascinatie voor structuren op natuurlijke of door de mens vervaardigde oppervlakken is ook nu terug te vinden in zijn werk.
Dit werk wordt nu voor het eerst geëxposeerd.