Gespecialiseerd in Noord-Nederlandse kunst
Zowel gerenommeerde - als talentvolle jonge kunstenaars
Gevarieerde (verhuur)collectie met nadruk op figuratie
Naast schilderijen, tekeningen en grafiek omvat de
collectie ook sieraden en op bescheiden schaal sculpturen
Klasiena Soepboer
M.Algra,M.Beuker,R.v.Westendorp,K.Soepboer
5 juli 2018 t/m 4 augustus 2018
Touch my heart by trust

CH2018 vraagt om bezinning op kunst en op het programma. Geraakt door een betoog van de cultuurfilosoof Alain de Botton, en zijn uitspraak ‘touch my heart’, aangaande de rol van kunst, werd dat het uitgangspunt voor het hele jaar. Iedere expositie benadert dit gegeven vanuit een ander standpunt.

De deelnemende kunstenaars uit ‘de stal’ van artemisia zijn allemaal gevraagd een kunstenaar te bedenken waarmee ze graag zouden willen exposeren omdat hun werk qua thema aansluit bij hun eigen werk, maar waarvan de werkwijze totaal anders is.
Touch my heart by trust is de vierde expositie in een serie van 8.

Mark Algra
Onderstaand gedicht, en meer gedichten die Mark in de loop van de tijd heeft geschreven en nog zal schrijven, is de leidraad voor zijn werk als tekenaar, schilder en graficus. De tijd wordt alsmaar herschreven, herinneringen herschikt, het verhaal herverteld. Zoekend naar oorsprong ontspringt telkens een nieuw verhaal van de punt van zijn potlood of zijn etsnaald en kan hij even geloven. Maar telkens ontspringt hij de dans, danst het antwoord weer weg en begint hij weer opnieuw.

Weg:

De weg naar huis is al gewoonte
de pijp van de fabriek aan de overkant
de kale mannen in blauw laden kazen in stapels

De schietwilgen, de geur van fluitenkruid,
de vliegen die deukjes schaatsen in het water
als ik aankom in het schaduw-gezicht van het huis.

Door mijn spiegelogen kijk ik naar binnen

het licht van het laatste middaguur
kijkt naar mij met lome gebaren
schept nog eens onaangedaan
scherven in mijn ogen.

In het watergolvend licht zwemt mijn huid-schaduw
de kamer in en ik zie het barstig lijf van slaap
op het gezicht van mijn vader.

Daarnaast (in zijn armen in arkadia gewikkeld de jongste)
wordt elk adertje geraakt, de huid alsmaar dunner gemaakt
tot het onverdraagzaam dun en zacht
het porseleinen gezichtje in zijn handen neemt.

Marjan Beuker
Ik hou ik ervan om vragen te stellen en mensen op het verkeerd been te zetten.
Al werkend aan deze tentoonstelling ontdek je waar je eigenlijk mee bezig bent. Het woord “ Ja “ ontdek je.
Wauw wat een woord! 

Een “Ja” wordt uitgesproken bij belangrijke gebeurtenissen. Maar wat als je ja geen ja blijkt te zijn? 

Robert van Westendorp
Robert van Westendorp zoekt in zijn werk naar een wijze van weergeven, waarbij hij de kijker uitnodigt om met de kunstenaar mee te voelen waarin de individuen die hij afbeeldt, speciaal zijn.
In meestal ruime close ups benadrukt Van Westendorp telkens de mens achter het gezicht. Hij openbaart niet alleen het uiterlijk van mensen maar vooral ook hun ‘gemoed’.

Klasiena Soepboer
Hoewel de natuur haar grootste inspiratiebron is, draait haar recentere werk om de bittere zoektocht naar identiteit. “Wanneer je dicht naast de natuur opgroeit leer je dat je als mens nietig bent. In Amsterdam, waar ik ook een tijd heb gewoond, is de mens overheersend. Deze twee werelden inspireren mij om in mijn werk te zoeken naar een plek waar beide werelden elkaar ontmoeten. Cultuur, verzamelen, magisch denken, rituelen en tradities, de relatie die wij hebben met de natuur, mijn vrouwelijkheid en kwetsbaarheid, angst voor vergankelijkheid en ‘de ander’ zijn elementen die ik daarvoor onderzoek en verbeeld. Instinctief werken is belangrijk onderdeel in mijn werk. Zo kom ik tot kennis die niet te verkrijgen is door intellect alleen. Het intellect kan daarna gebruikt worden voor een dieper begrijpen.

Als materiaal gebruikt ik vaak combinaties van keramiek met gevonden objecten. Het delicate fragiele materiaal van het keramiek gecombineerd met het ruige en waardeloze materiaal van de straat of van het strand. De klei vertelt mijn verhaal, het zijn mijn directe afdrukken. De gevonden materialen hebben hun eigen verhaal. Door deze twee werelden met elkaar te combineren ontstaat er een nieuwe waarheid en krijgen de materialen een nieuwe waarde.”