Gespecialiseerd in Noord-Nederlandse kunst
Zowel gerenommeerde - als talentvolle jonge kunstenaars
Gevarieerde (verhuur)collectie met nadruk op figuratie
Naast schilderijen, tekeningen en grafiek omvat de
collectie ook sieraden en op bescheiden schaal sculpturen
Margot Brekelmans
groepsexpositie
21 november 2013 t/m 21 december 2013
‘/d??r/’

dir (D), dear (E), deer (E), dier (Nl)

In de laatste expositie van 2013 is een soort Babylonische spraakverwarring het uitgangspunt. Fonetisch klinkt het woord /dɪər/ allemaal hetzelfde, maar de betekenis is heel verschillend.

De kunstenaars hebben elk hun eigen invulling aan dit uitgangspunt gegeven en dat levert zeer diverse benaderingen op. Het is dan ook een verrassende, grappige, gevoelige en soms zelfs confronterende tentoonstelling geworden, die goed aansluit bij de gevoelens die de december feestmaand oproepen.

Deelnemers: Annelies Alewijnse, Dianne Bakker,  Frans Beelen, Wia Bouma, Margot Brekelmans, Sonja Burgerjon, Bianca de Gier, Annagreet Hoogeland, Cobi Leentjes, Sabine Liedtke, Pieter Ploeger, Han Reeder, Catrinus Spinder, Meint van de Velde Matty de Vries, Annemiek Vos, Robert van Westendorp, Anke van Westerlaak