Gespecialiseerd in Noord-Nederlandse kunst
Zowel gerenommeerde - als talentvolle jonge kunstenaars
Gevarieerde (verhuur)collectie met nadruk op figuratie
Naast schilderijen, tekeningen en grafiek omvat de
collectie ook sieraden en op bescheiden schaal sculpturen
Zoals het klokje….
Dianne Bakker
24 mei 2014 t/m 5 juli 2014
originele werken uit de Biblioteca Dianne Bakker

Het leven van onszelf en van onze medemensen waarheidsgetrouw beschrijven? Er zijn geen ware gebeurtenissen.
De dingen zijn slechts ‘waar’ in de context van een of andere interpretatie. Onthul de waarheid door nooit gebeurde verhalen te schrijven.
                                                                                                                                                                                                        György Konrád

Deze expositie is de tweede combinatie-expositie/boekpresentatie van artemisia in kunstzaken in samenwerking met Stichting Uitgeverij Philip Elchers in Groningen. Op 17 mei verschijnt ‘Biblioteca Dianne Bakker’ bij Philip Elchers, een nogal onconventioneel boek over het beeldend werk van Dianne Bakker. De expositie bij artemisia in kunstzaken toont originele werken uit de Biblioteca. Het kunstwerk-in-boekvorm is op zich al een fenomeen, omdat zo weinig kunstenaars erin werken. De hoogst originele wijze waarop Dianne Bakker deze vorm weet toe te passen en in te vullen, is van een bijzonder niveau. Zij presenteert zich met deze kunstvorm dan ook als belangwekkend kunstenaar in Nederland.

Biblioteca is een boek over boeken. Afbeeldingen en tekstfragmenten uit elf van haar boeken, gemaakt tussen 2006 en 2014, vormen samen een nieuw kunstwerk-in-boekvorm. Aan de basis van de onorthodoxe vormgeving van haar boeken, staat haar belangstelling voor actuele en historische literaire en filosofische teksten. Kenmerkend voor haar kunstenaarschap is de manier waarop zij uit het samenspel tussen tekst en beeld haar geheel eigen wereld schept. ‘Werelden’, waarin ze iets tracht te vertellen over haar visie op de werkelijkheid waarin ze leeft. Het citaat van György Konrád, tevens het motto van deze Biblioteca, is daarbij de leidraad. Dianne pretendeert geen waarheden te verkondigen; ze probeert slechts iets te laten zien van wat het raadsel van het bestaan voor haar behelst. Kunsthistoricus Janet Meester werd uitgenodigd om haar boeken te beschrijven, in het besef dat een kunstwerk net zomin te beschrijven is als de werkelijkheid zelf. De beschrijvingen hebben dan ook slechts het doel de deur op een kier te zetten  –  zodat een wereld zich kan openen, waarin de kijker binnen treden kan. De werkelijke betekenis van de beelden en boeken laat zich niet beschrijven, maar doet zich voor. Zij zal telkens nieuw zijn en telkens anders, in de levende interactie met de kijker. Misschien bestaat de ware aard van de werkelijkheid juist in de verschillende manieren waarop wij haar beleven.