Gespecialiseerd in Noord-Nederlandse kunst
Zowel gerenommeerde - als talentvolle jonge kunstenaars
Gevarieerde (verhuur)collectie met nadruk op figuratie
Naast schilderijen, tekeningen en grafiek omvat de
collectie ook sieraden en op bescheiden schaal sculpturen
Liesbet Tol
Liesbet Tol & Jan Tregot
22 oktober 2015 t/m 14 november 2015

In deze expositie is het werk van Liesbet Tol (Lisse, 1960) geïnspireerd door de synesthetische associaties die zij ervaart tussen bijvoorbeeld klank en kleur. Synesthesie is een vermenging van de zintuigen. Hoewel het niet ongewoon is dat zintuigelijke waarnemingen onderlinge invloed hebben, is dit bij synesthesie dusdanig sterk dat bijvoorbeeld kleuren geproefd worden of geluiden gezien. Een bijzondere vorm van synesthesie is die waarbij men bij het lezen of horen van letters, woorden of cijfers ook kleuren ervaart. Maar, vindt Tol; een kunstwerk is pas goed/ heeft pas bestaansrecht als het ook zonder de achterliggende betekenis te kennen, sterk en intrigerend is.

De sculpturen van Jan Tregot (Tholen 1970) vallen op door hun heldere vorm en zorgvuldige uitvoering. Hij combineert materialen zoals natuursteen, glas, beton, hout en metaal tot een krachtig geheel.Zijn beeldtaal is ontstaan uit verschillende spirituele tradities en mythologieën, maar ook filosofie en literatuur is een inspiratiebron. In zijn werk zit vaak een referentie naar architectuur. Poorten komen voor, maar ook bouwwerken die de vorm hebben van een rudimentair huis, kerk of burcht.Ook zie je in zijn werk herkenbare attributen of gereedschappen zoals de hamer en ladder. Maar zijn beelden worden abstracter wanneer de hamersteel wordt wegelaten en alleen de hamerkop is gebruikt. Jan Tregot heeft veel sculpturen gemaakt waarin gestileerde hamerkoppen voorkomen.In de Germaanse mythologie komt de hamer voor als een attribuut van de god Thor. Zijn hamer had zowel een scheppende als vernietigende kracht. De hamer van Thor heette Mjollnir, wat verbrijzelaar betekend. Daardoor kwam Jan Tregot op het idee om hamers van keramiek en beton te maken omdat die kunnen ‘verbrijzelen’ als je ermee zou slaan.
De hamer is een van de vroegste werktuigen van de mens. Een ander werktuig dat opvalt in zijn werk is de ladder. De schilders van de grot van Lascaux maakten 17.000 jaar geleden daar al gebruik van. Deze oeroude werktuigen zijn symbolen geworden die in verschillende culturen, tradities en tijdperken zijn gebruikt. Daardoor zijn ze geladen met veel- en vaak ook tegenstrijdige betekenissen.Met deze archetypische gelaagdheid en door hoe Tregot met materialen omgaat, verwijst hij naar processen die in het menselijk bewustzijn plaatsvinden. Maar dan vooral toegespitst op spirituele ervaringen en levensvragen. Jan Tregot heeft verschillende ladders gemaakt waarin de treden van glas zijn. Hoewel de ladder een symbool is van opstijgen naar het goddelijke, kan het transparante en breekbare van de glazen treden de ervaring oproepen dat het onmogelijk is of juist onnodig is om dat pad te gaan.