Gespecialiseerd in Noord-Nederlandse kunst
Zowel gerenommeerde - als talentvolle jonge kunstenaars
Gevarieerde (verhuur)collectie met nadruk op figuratie
Naast schilderijen, tekeningen en grafiek omvat de
collectie ook sieraden en op bescheiden schaal sculpturen
Jan Jansma
21 november 2002 t/m 28 december 2007
Duinen en Kwelders
" Tot mijn tiende jaar groeide ik op in Oostmahorn, wat toen nog aan de Lauwerszee lag. Mijn fascinatie voor de natuur, de zee, de kust, de eilanden, de constante verandering van de seizoenen, heeft mij sindsdien niet meer losgelaten. Gaandeweg, na vele omwegen, heeft dit zijn uitdrukking gevonden in het schilderen.

De mogelijkheden lijken nooit uitgeput. Behalve een ontdekkingstocht in de natuur, vindt er ook een ontdekkingstocht plaats binnen het schilderen zelf. Zoals je steeds meer verrast en verwonderd kunt worden door de natuur, moet diezelfde open houding aangewend worden ten aanzien van de ontwikkelingsmogelijkheden binnen jezelf."

Zijn evenwichtige composities en zachte kleurgebruik blijven spannend door zijn aandacht voor het licht en de speelse toets.