Gespecialiseerd in Noord-Nederlandse kunst
Zowel gerenommeerde - als talentvolle jonge kunstenaars
Gevarieerde (verhuur)collectie met nadruk op figuratie
Naast schilderijen, tekeningen en grafiek omvat de
collectie ook sieraden en op bescheiden schaal sculpturen
Maskerade: Just like animals
Anke van Westerlaak
14 september 2017 t/m 14 oktober 2017
'of mice and men'

de titel is ontleend aan  'To a Mouse', van de Schotse dichter Robert Burns
The best-laid schemes o' mice an' men, Gang aft agley (de best bedachte plannen van muizen en mensen lopen vaak mis).

De tentoonstelling ‘of mice and men’ waarin Anke van Westerlaak haar grafiek, installaties, animaties en sieraden toont, onderstreept haar veelzijdigheid. Anke is gefascineerd door de relatie van de mens tot de in het wild levende dieren. Wij mensen vinden dat de aarde van ons is.
Zo bedenken we allerlei plannen, regels en wetten omtrent de andere bewoners, de wilde dieren.  Haar verwondering hierover vertaalt ze naar en in haar werk en wil zo de toeschouwer eveneens verwonderen.
In Westerlaak’s grafiek  (linosnede en de polymeerets) zien we dieren en mensen. Soms naast elkaar en in de serie Maskerade zet de mens een masker op van een in het wild levend dier. De mens lijkt zich te vereenzelvigen met het dier maar blijft gewoon een mens met menselijke gewoontes en bezigheden.
De animatie is een nieuwe discipline voor Anke van Westerlaak. Ze is er in 2016, naar aanleiding van de linosnede Maskerade, mee begonnen.
Haar animaties en grafiek liggen qua inhoud heel dicht bij elkaar. De figuren uit haar etsen en linosnedes komen in beweging en natuurlijk speelt geluid hier ook een grote rol. Het zijn bewegende beelden die zonder verhaal toch iets vertellen.
In haar installatie “Of mice and men” sleept een groep muizen krantenartikeltjes met zich mee, over de in het wild levende dieren in Nederland en hoe wij daar als mensen mee omgaan.
Anke van Westerlaak gebruikt graag materialen, technieken en onderwerpen die de tijd haar aanbiedt. Alles staat in dienst van het beeld dat haar voor ogen staat. Techniek en materiaal worden gebruikt als middel om haar doel, het uiteindelijke kunstwerk, te bereiken.