Gespecialiseerd in Noord-Nederlandse kunst
Zowel gerenommeerde - als talentvolle jonge kunstenaars
Gevarieerde (verhuur)collectie met nadruk op figuratie
Naast schilderijen, tekeningen en grafiek omvat de
collectie ook sieraden en op bescheiden schaal sculpturen
huurcondities

huur kunstwerken
1. Verhuurder verhuurt aan huurder de kunstwerken zoals omschreven in de gedateerde & door Verhuurder ondertekende specificatie.
 
duur van de overeenkomst
2. De huur gaat in op de dag van levering en is gesloten voor een periode van een half jaar
3. De huurovereenkomst wordt na ommekomst van de in artikel 2. genoemde periode gecontinueerd doormiddel van eenmalige verlenging of wisseling, tenzij één der genoemde partijen minimaal één maand voor het verstrijken van de huurtermijn de huur schriftelijk heeft opgezegd.
4. Het gehuurde moet na afloop van huurovereenkomst of het verstrijken van de maximale huurtermijn in goede staat aan Verhuurder worden geretourneerd.
 
berekening huurprijs
5. Deze wordt berekend op basis van de gegevens zoals opgetekend in artikel 1. genoemde specificatie.
6. De huur bedraagt 10 % van de totale waarde van de gehuurde werken, incl. BTW (mits kunstenaar BTW-plichtig is) voor het eerste half jaar. De huur bedraagt 8 % van de totale waarde van de gehuurde werken, incl. BTW (mits kunstenaar BTW-plichtig is) na verlenging.
 
betalingswijze
7. De huurprijs dient bij vooruitbetaling te worden voldaan, zonder verrekening of korting en tegen behoorlijke kwitantie. De betaling kan plaatsvinden door storting of overschrijving op Verhuurders girorekening 43.46.780. De betalingstermijn voor facturen van verhuurder bedraagt 14 dagen.
 
koop
8. Huurder heeft gedurende de huurperiode tot twee weken na het verstrijken van de huurperiode een optie tot aankoop van gehuurd werk tegen de waarde, verminderd met
  100% van de betaalde huur, excl. BTW van het 1e jaar = 18% van de waarde van het werk
  75%   van de betaalde huur, excl. BTW van het 2e jaar = 30% van de waarde van het werk
  50%   van de betaalde huur, excl. BTW van het 3e jaar = 38% van de waarde van het werk
  25%   van de betaalde huur, excl. BTW van het 4e jaar = 42% van de waarde van het werk
 
verzekering/aansprakelijkheid
9. Het gehuurde valt onder de kunstverzekering van Artemisia in kunstzaken.
10. De eigen risico per gebeurtenis bedraagt € 113,45 en wordt op Huurder verhaald.
11. Kosten door schade en vermissing tijdens de huurperiode, die niet door de verzekering worden gedekt, worden volledig op de huurder verhaald.
12. Huurder is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd, en hoe ook veroorzaakt aan het gehuurde toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of niet en van toedoen van derden of niet, vanaf het moment van plaatsing door Artemisia in kunstzaken.
13. In geval van diefstal, (gedeeltelijke) verbranding, verlies of beschadiging anderszins dient de Huurder de Verhuurder hier onverwijld van in kennis te stellen.